Utläggning av verksamhet

Finskans ulkoistaminen och engelskans outsourcing motsvaras på svenska i första hand av utläggning. Motsvarande verbfras är lägga ut. Klargör gärna vad det är som läggs ut.

 

  • MacGregor Cranes bestämde sig för att lägga ut tillverkningen av en kranmodell på entreprenad.
  • Allt fler företag väljer att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad, exempelvis växel, vaktmästeri, lager, ekonomi- och löneadministration.
  • Utläggning av datorunderhållet kommer att intensifieras.

 

Alternativa uttryck är till exempel kontraktstillverkning, utkontraktering och anlita underleverantör eller konsult. Välj det som passar bäst i sammanhanget.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.