Utläggning av verksamhet

Finskans ulkoistaminen och engelskans outsourcing motsvaras på svenska i första hand av utläggning. Motsvarande verbfras är lägga ut. Klargör gärna vad det är som läggs ut.

 

MacGregor Cranes bestämde sig för att lägga ut tillverkningen av en kranmodell på entreprenad.

Allt fler företag väljer att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad, exempelvis växel, vaktmästeri, lager, ekonomi- och löneadministration.

Utläggning av datorunderhållet kommer att intensifieras.

 

Alternativa uttryck är till exempel kontraktstillverkning, utkontraktering och anlita underleverantör eller konsult. Välj det som passar bäst i sammanhanget.