Utländska universitet

Namn på utländska universitet och forskningsinstitut översätts i regel inte.

Skriv alltså Oxford University, Johns Hopkins University, Freie Universität Berlin, Syddansk Universitet.

Använd hela namnet på universitetet åtminstone en gång i texten, även om det finns en etablerad förkortning. Exempelvis University of California Los Angeles (UCLA) och Massachusetts Institute of Technology (MIT). Senare i texten fungerar det med enbart UCLA (uttalas /ju: si: el ei/) respektive MIT (uttalas /em ai ti:/).

Ofta kan det vara smidigast att använda en förklarande beskrivning i stället för det officiella namnet.

Exempel:

  • det tekniska universitetet ETH i Zürich (i stället för Eidgenössische Technische Hochschule)
  • det FN-anknutna forskningsinstitutet UNU-Wider (i stället för The United Nations University World Institute for Development Economics Research)


Om det bara finns ett universitet i en stad kan det också fungera med formuleringen "universitetet i [namnet på staden]".

Exempel:

  • universitetet i Kiel

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.