Tyst minut

Den korrekta motsvarigheten till hiljainen hetki är en tyst minut (inte "en tyst stund").

En tyst minut kan i praktiken vara kortare eller längre än en minut. Bonniers ordbok förklarar tyst minut som en kort allmän tystnad för att hedra en nyligen avliden.

Vill man precisera tiden kan man skriva som Statsrådsberedningen i Sverige i samband med terrordådet i Madrid den 11 mars 2004: 
– EU:s ordförandeland Irland rekommenderar EU:s medlemsländer att hålla tre tysta minuter måndagen den 15 mars klockan 12.00–12.03, för att högtidlighålla minnet av de människor som omkom vid terrordådet i Madrid.