Telefonrelaterade uttryck

Finskans liittymä kan betyda både anslutning och abonnemang på svenska.


Anslutning är en teknisk term och avser gränssnittet mellan den dator eller telefon man använder och det nät man kopplar upp sig till.

Abonnemang är den korrekta termen när man avser hela paketet av både teknik och tjänster som man avtalar om med sin operatör. Man kan ha ett abonnemang för fast telefon, ett mobilabonnemang (matkapuhelinliittymä på finska) eller ett internetabonnemang.

Lokalnätsavgift (på finska paikallisverkkomaksu, pvm) debiteras för samtal från fasta telefoner där mottagaren finns utanför det lokala fasta nätet. 
Mobilsamtalsavgift (på finska matkapuhelinmaksumpm) debiteras vid samtal från mobiltelefoner.

kuuluvuusalue – täckningsområde (inte "hörbarhetsområde")
huonokuuluvuus – dålig täckningdålig signal
puhelu pätkii – det är dålig mottagning, det hörs dåligt
 

Uppdaterat 19.4.2021
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.