TBE-viruset och borreliabakterien

Fästingen sprider sjukdomar orsakade av dels en bakterie, Borrelia bugdorferi, dels ett virus som hör till de så kallade flavivirusen.

Borreliabakterien kan ge upphov till en infektionssjukdom som kallas borrelios eller Lymes sjukdom hos människan. Håll isär de två betydelserna: borrelia är bakterien, borrelios sjukdomen.

Den andra sjukdomen är fästingburen encefalit, det vill säga fästingburen hjärninflammation. Fästingburen hjärninflammation kan också kallas för TBE, från engelskans tick borne encephalitis, och kumlingesjukan. Orsaken till sjukdomen är TBE-viruset.

Både borrelia, borreliabakterien och borrelios skrivs med liten begynnelsebokstav.

 

Uppdaterat 3.7.2019