Straffkast i basket

Observera att basket har straffkast, inte "frikast", trots att det heter vapaaheitto på finska.