Skrivs Lotto och Joker med versal eller gemen?

Lotto är ett mycket känt varumärke i Finland. Så känt faktiskt att det i många fall har förlorat sin namnkaraktär. Därför rekommenderar språkvården liten bokstav i fall där man talar mer allmänt om fenomenet: spela på lotto, vinna på lotto, det är en lottovinst att bo i Finland, han är lottomiljonär och så vidare.


När man uttryckligen talar om spelet så är det naturligare med stor begynnelsebokstav: vinsten i veckans Lotto.

 

Namnet på det motsvarande spelet Joker följer samma rekommendation.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.