Skolning

Verbet skola betyder att utbilda någon väl för en viss uppgift, och är kanske närmast synonymt med att inskola eller drilla. Man kan vara en skolad operasångare, eller så kan man skola sin hund. (Skola används också om att plantera om plantor på större avstånd från varandra.)

 

Finskans koulutus har däremot en allmännare betydelse och motsvaras i de flesta fall av utbildning (yliopistokoulutus - universitetsutbildning). Koulutustilaisuus kan motsvaras av kurs, fortbildning, utbildningsdag och så vidare - inte "skolningstillfälle".

 

Observera dock att omskolning är alldeles korrekt i betydelsen utbilda till nytt yrke.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.