Skimma, skimning och smygavläsning

Verbet skimma betyder att olagligt kopiera information på ett kontokorts magnetremsa. Det sker med hjälp av en speciell avläsare. En mer avancerad metod är att använda en skimningsapparat, en skimmer, som monteras på en uttagsautomat eller på kortläsaren på en bensinpump.

 

Använd hellre substantivet skimning än skimming för det här fenomenet. Det går också att använda mer genomskinliga svenska ord som smygavläsning eller kortkapning.

 

Att skimma, skimning och skimmer uttalas med hörbart k.

 

Exempel:

  • De hann skimma över hundra betalkort på tre obemannade bensinstationer.
  • Polisen beslagtog skimmer på bensinmack.
  • Hennes kort har blivit utsatt för skimning.
  • Skimning är den vanligaste formen av kortbedrägeri.

 

Källor: SAOL, Svensk ordbok, IT-ord och Rikstermbanken

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.