Skillnad mellan utlokalisera och utkontraktera

Kom ihåg att outsourcing och ulkoistaminen oftast inte motsvaras av utlokalisering på svenska.

Tala om att lägga ut på entreprenad, legotillverka, lämna ut till eller anlita underleverantör eller konsult. Använd entreprenad, driftsentreprenad, legotillverkning, kontraktstillverkning, tillverkning av underleverantör hellre än outsourcing eller outsourcement.

Exempel: Finnairs personal på flygplatsen marscherar ut i protest mot utläggningen eller utkontrakteringen av tjänsterna.

 

Utlokalisering är ofta decentralisering. Det handlar vanligtvis om myndigheter eller affärsverk som flyttar: "statliga jobb utlokaliseras till östra och norra Finland".