Sjukhus med omfattande jour

Använd termen sjukhus med omfattande jour för finskans laajan päivystyksen sairaalat.


Undvik ordet "fulljourssjukhus", som har förekommit i åtminstone vissa medier. Enligt regionreformen.fi kommer den allra mest krävande vården att vara koncentrerad till de fem universitetscentralsjukhusen.

 

Statsrådet använder inte ordet "fulljourssjukhus" i sina svenska texter. Mot den bakgrunden, liksom att uttrycket "full jour" inte tillräckligt bra beskriver vad det är fråga om för sjukhus, avråder språkvården från sammansättningen "fulljourssjukhus".

 

Källa: Statsrådets kansli, Språkinstitutet

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.