Siffror och årtal i meningen

Inled helst inte en mening med ett sifferuttryck utan ändra exempelvis på ordföljden eller skriv ut talet med bokstäver:

 

  • I olyckan skadades 20 personer.
  • Tjugo personer skadades i olyckan.


Fastän man inne i meningen helst utelämnar år framför årtal ska man gärna skriva ut år i början av en mening i löpande text.

 

  • De nya antagningsreglerna som började tillämpas under 2010 innebär i korthet ...
  • År 2010 är året då allt fler både kvinnor och män börjar prioriterar en mindre stressad tillvaro.


Vanligtvis skrivs små tal med bokstäver och större tal med siffror i löpande text. Men blanda inte tal med bokstäver och siffror. Skriv "... tio, tolv och fjorton" (inte "..tio, tolv och 14").


Vid förkortningar av måttenheter och tecken som % används siffror: 10 m, 12 %; 10 meter eller tio meter, 12 procent eller tolv procent. Skriv alltså inte "tio m, tolv %". 

Uppdaterad 22.3.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.