Rwanda, rwandier, rwandisk

Rwanda är inte bara namnet på en stat i Centralafrika utan också benämningen på ett bantuspråk, rwanda, med närmare 12 miljoner talare i Rwanda, Tanzania och Uganda. Två varianter av rwanda förekommer: kinyarwanda och runyarwanda.

Benämningen på en (mans)person från Rwanda är rwandier medan en kvinna från Rwanda benämns rwandiska. Adjektivet är rwandisk.


Viktigt: Förväxla inte språket och den kvinnliga nationalitetsbeteckningen!

 

Undvik att omtala den rwandiske pastorn som "Rwandapastorn". Vi kallar heller inte en pastor från till exempel Frankrike för "Frankrikepastorn" eller en journalist från Finland för "Finlandsjournalisten". Den korrekta benämningen är: den rwandiske pastorn eller pastorn från Rwanda.


Hutuer och tutsier

Hutu och tutsi är benämningen på de två största folkgrupperna i Rwanda; den tredje är twa. Orden böjs på följande sätt:

  • en hutu, hutun, flera hutuer, hutuerna
  • en tutsi, tutsin, flera tutsier, tutsierna


Sammansättningar med hutu eller tutsi förändrar inte ordet på något sätt: hutukvinna, tutsihärkomst, tutsivänner.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.