Rosa bandet-kampanjen

Cancerstiftelsens Rosa bandet-kampanj har som syfte att bekämpa bröstcancer genom att finansiera cancerforskning och sprida kunskap om sjukdomen.

Skriv Rosa bandet med stort R och litet b. Skriv sammansättningar med bindestreck efter bandet.

Rosa bandet uttalas med långt å-ljud i rosa. Huvudbetoningen ligger på bandet, inte på rosa.