Riksdagsledamöter

Hela detta årtusende har våra folkvalda haft titeln riksdagsledamöter, inte riksdagsmän. Använd riksdagsledamot om både män och kvinnor.

 

Om ett parti har flera riksdagsledamöter blir det fel att säga till exempel ”SFP:s riksdagsledamot NN”. Skriv i stället till exempel NN, riksdagsledamot för SFP eller riksdagsledamoten NN (SFP).

 

SFP:s partiordförande kan vi däremot skriva, eftersom det bara finns en partiordförande.

 

 

Uppdaterad 28.2.2023

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.