Procent, procentenhet

Procent och procentenhet blandas ofta ihop – inte minst i nyhetsrapportering.

 

Procent används för att beskriva en relativ förändring och när vi jämför procentuella andelar med varandra.

Procentenhet används för att ange skillnaden mellan två procentsatser.

 

Exempel:
Om ett pris har ökat från 10 till 15 euro har det ökat med 5 euro eller med 50 procent. Om ett parti som tidigare hade ett väljarstöd på 10 procent i nästa val får 15 procent av rösterna har dess röstandel ökat med 5 procentenheter.

 

Ett högt eller lågt, stigande eller sjunkande valdeltagande uttrycks alltså i procent:

  • I Högfors sjönk valdeltagandet med ungefär 15 procent (inte procentenheter).

 

Det är ofta tydligare och bättre att skriva ut ordet procent i stället för att använda tecknet % eller förkortningen "proc."

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.