Prepositionen på

ersätter å utom i uttrycken å ena sidan, å andra sidan: A:s vägnar, mötet hålls restaurang Glada Kocken.

ansökan (inte "efter").

  • Lagens 7 § tillämpas detta fall (inte "i fråga om").
  • Vårdas ett sjukhus (inte "i").
  • Köpa ett apotek, ta ut pengar banken (inte "från"; se även under Från).
  • Överföra en fastighet någon.


måndag hellre än "om måndag"
För att ange mängd och storlek används vanligen eller av, inte "om": Området har en areal på en hektar (inte "om en hektar"). 

 

Märk:

  • Genom försorg av (inte "på"); hela uttrycket kan ofta ersättas med bara av.
  • I andra klassen (hellre än det finlandssvenska "på").

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.