Prepositionen hos

Göra en ansökan hos (ansöka hos) en myndighet (inte "till").

 

Överklaga/anföra besvär hos (även i) en domstol/myndighet (men: överklaga i högre instans).