Prepositionen hos

Göra en ansökan hos (ansöka hos) en myndighet (inte "till").

 

Överklaga hos eller till en domstol eller myndighet (men: överklaga i högre instans).

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.