Polisinrättningar och polisen

Använd det officiella namnet när det handlar om en specifik polisinrättning. Skriv polisen med litet p i övriga fall.

Exempel:

  • Nu övervakar polisen trafiken extra noga.
  • Raseborgs stad och Polisinrättningen i Västra Nyland börjar främja de ungas välbefinnande tillsammans.

De officiella namnen på polisinrättningarna är:
Polisinrättningen i Helsingfors
Polisinrättningen i Inre Finland
Polisinrättningen i Lappland
Polisinrättningen i Sydvästra Finland
Polisinrättningen i Sydöstra Finland
Polisinrättningen i Tavastland
Polisinrättningen i Uleåborg
Polisinrättningen i Västra Nyland
Polisinrättningen i Österbotten
Polisinrättningen i Östra Finland
Polisinrättningen i Östra Nyland
Ålands polismyndighet


Använd namnet Polisstyrelsen då du syftar på myndigheten som leder polisens verksamhet i Finland. 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.