Pension

Vara på pension
Gå i pension
/bli pensionerad
Pensionssluss
, (fi. eläkeputki)

Invalidpension, työkyvyttömyyseläke
I dagligt tal motsvaras det officiella invalidpension av sjukpension, sairaseläke

Olika slag av pensioner

Arbetspension/förvärvspension, ansioeläke
Arbetslöshetspension, työttömyyseläke
Deltidspension, osa-aikaeläke
Familjepension, perhe-eläke
Förtida ålderspension, varhennettu vanhuuseläke
Individuell förtidspension, yksilöllinen varhaiseläke

Se också i pensionsordboken på Pensionsskyddscentralens webbplats.