Pension

Gå i pension, bli pensionerad
Pensionssluss
 (på finska eläkeputki)

Invalidpension, työkyvyttömyyseläke
I dagligt tal motsvaras det officiella invalidpension av sjukpension, sairaseläke.

Olika slag av pensioner

  • Arbetspension/förvärvspension, ansioeläke
  • Arbetslöshetspension, työttömyyseläke
  • Deltidspension, osa-aikaeläke
  • Familjepension, perhe-eläke
  • Förtida ålderspension, varhennettu vanhuuseläke
  • Individuell förtidspension, yksilöllinen varhaiseläke


Se också i pensionsordboken på Pensionsskyddscentralens webbplats.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.