Över- plus adjektiv

I svenskan förekommer det bara några sammansättningar på över- plus ett adjektiv i betydelsen mycket, synnerligen och så vidare och de representerar mänskliga egenskaper såsom överoptimistisk, överkänslig och överspänd. Också överfull och övertydlig kan vid behov användas.

 

Sammansättningar på över- plus någon participform: överhettad, överbefolkad, överreklamerad, övergödd och så vidare finns det gott om i språket.

 

Använd inte över- plus ett adjektiv i förstärkande syfte alltför ofta. Tala inte om "överstor", "överstark", "överdyr" och så vidare.