Ost, öst

Både ost och öst är språkligt korrekta men ost används oftare i väderrapporteringen:

– det blåser ostliga vindar
– ett lågtryck är på väg från nordost
– blixthalka är att vänta i de sydostliga delarna av landet.

Vi talar om Östra centrum, de östra stadsdelarna och sydöstra skärgården.