Ost, öst

Både ost och öst är språkligt korrekta men ost används oftare i väderrapporteringen:

  • det blåser ostliga vindar
  • ett lågtryck är på väg från nordost
  • blixthalka är att vänta i de sydostliga delarna av landet.


Vi talar om Östra centrum, de östra stadsdelarna och sydöstra skärgården.