Öar – på eller i?

När vi talar om öar och ögrupper och om länder och självstyrda områden som består av öar använder vi oftast prepositionen på.
Färöarna, Island, Malta, Nya Zeeland, Åland, Gotland med flera.

Men i vissa fall är det lika vanligt eller rentav vanligare med i: i Filippinerna, i Kuba.
Avser vi hela den irländska ön säger vi på Irland, medan i Irland används när vi talar om republiken Irland.