Öar – på eller i?

När vi talar om öar och ögrupper och om länder och självstyrda områden som består av öar använder vi oftast prepositionen på.
Färöarna, Island, Malta, Nya Zeeland, Åland, Gotland med flera.

Men i vissa fall är det lika vanligt eller rentav vanligare med i: i Filippinerna, i Kuba.
Avser vi hela den irländska ön säger vi på Irland, medan i Irland används när vi talar om republiken Irland.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.