Namn på religiösa skrifter

Namn på religiösa skrifter skrivs med stor bokstav: Bibeln, Koranen, Talmud, Den heliga skrift, Gamla testamentet.

Exempel: Det står i Bibeln.

 

Liten bokstav har man när bibel används om ett exemplar: Den här bibeln har ett snyggare omslag än den där.

Liten bokstav har bibel också i överförd betydelse: Londonbornas bibel är kartboken A-Z.

 

På Evangelisk-lutherska kyrkans webbplats finns en ordlista med kyrkliga ord och begrepp. Du hittar ordlistan här: evl.fi/ordlista.