Muammar Gaddafi

Språkrådets Frågelåda tar upp problemen med vacklande stavning av arabiska namn. I korthet rekommenderar de följande:

 

"Förnamnet skrivs lämpligast Muammar, medan efternamnets stavning beror lite på sammanhang och vilka principer man vill följa. Med de stora uttals- och transkriberingsvariationer som finns både i den arabiska världen och i andra länder, bör man egentligen eftersträva ett så enhetligt skrivsätt som möjligt, det vill säga följa internationell translitterering från standardarabiska.

 

Språkrådet rekommenderar därför i första hand den fullständiga och språkvetenskapligt mest korrekta formen al-Qadhdhafi. Det kan i populära sammanhang, som i dagstidningar, förenklas till Qaddafi.


Väljer man i stället transkriberingsvägen, återger man rimligast namninnehavarens uttal eller det lokala uttalet. Det gör man lämpligast med den internationellt dominerande transkriberingsformen Gaddafi."

 

TT-språkets skrivrekommendation lyder också Muammar Gaddafi, vilket vi fortsättningsvis rekommenderar att de finlandssvenka medierna följer.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.