Motsatspar med förleden av-, bi-, de-, des-, dis-

spänd och avspänd
reglera och avreglera

huvudroll och biroll
huvudsak och bisak

centralisera och decentralisera
stabilisera och destabilisera
integration och desintegration
information och desinformation

harmoni och disharmoni
kvalificera och diskvalificera

Huvud- och bi- korrelerar inte nödvändigtvis alltid med varandra: monogami och bigami, huvudverb och hjälpverb.