Mängduttryck

Mängden anges ibland med fraser som ett par, en del, en handfull, ett antal, ett flertal/flertalet, hälften och så vidare och uttrycken kan varieras på många olika sätt. Adjektivet och pronomenet böjs då vanligen i plural.

 

Exempel:

 

  • Ett stort antal röstberättigade är ointresserade att förhandsrösta.
  • Bara en del av de anställda var för trötta att delta i seminariet.
  • Hälften av de sjuka barnen blev friska på ett par dagar.
  • Flertalet blev godkända i körprovet.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.