Mängduttryck

Mängden anges ibland med fraser som ett par, en del, en handfull, ett antal, ett flertal/flertalet, hälften och så vidare och uttrycken kan varieras på många olika sätt. Adjektivet och pronomenet böjs då vanligen i plural.

 

Exempel:
Ett stort antal röstberättigade är ointresserade att förhandsrösta.
– Bara en del av de anställda var för trötta att delta i seminariet.
Hälften av de sjuka barnen blev friska på ett par dagar.
Flertalet blev godkända i körprovet.