Lek med färger: gult

Gul press – Sensationslysten press

Gula febern – En tropisk virussjukdom

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.