Konkurrenskraftsavtal, konkurrenskraftstimmar

konkurrenskraftsavtalet (kilpailukykysopimus på finska) ingick en förlängning av arbetstiden. På svenska kan den här arbetstiden kallas för till exempel den förlängda arbetstidenarbetstidsförlängningen (som ingick) i konkurrenskraftsavtaletkonkurrenskraftstimmarna. Undvik den finska förkortningen ”kiky” både om avtalet och timmarna.
 

Källa: FFC