Kolibakterier i stället för E coli

Använd hellre det allmänspråkliga kolibakterier än förkortningen E coli. Om det är nödvändigt med en förkortning av det medicinska namnet Escherichia coli, skriv då E coli med fast mellanslag. Undvik skrivsätten "E-coli" och "E.coli".

Koli- i kolibakterier uttalas med långt o-ljud, inte med å-ljud.

Källor: Svenska Mediespråksgruppen, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, (den finlandssvenska) Svensk uttalsordlista