Kajsahuset

En av de byggnader som har tilldelats Byggrosen 2013 för bästa bygget i Helsingfors är Kajsahuset. Använd inte namnet Kajsa eller Kajsahuset för det bibliotek som ligger i Kajsahuset, det vill säga Helsingfors universitets huvudbibliotek.

 

Husets finska namn är Kaisatalo.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.