Julian Assange

Grundaren av Wikileaks Julian Assanges släktnamn uttalas /essA:n(g)zj/, där zj står för samma tonande sje-ljud som i engelskans "measure".

Källa: SR:s språkvårdare

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.