Hashtagg, fyrkant eller nummertecken

Tecknet # kallas i datasammanhang hashtagg eller hashtecken på svenska, av engelskans hashtag. Engelskans hash betyder från början "hackmat, röra, hopkok," och möjligen har tecknet fått sitt namn för att det hackar upp ett område i nio delar.

 

Tecknet har också mera jargongartade benämningar på svenska: brädhög, brädstapel, staket, galler eller grind. På amerikansk engelska kallas tecknet ibland för pound sign.

 

På bland annat mikrobloggen Twitter använder man tecknet för att markera nyckelord, och på så vis göra sina inlägg sökbara för andra. Med tecknets hjälp kan man alltså skapa ordning i den enorma mängden inlägg - raka motsatsen till den oreda som ordet hash antyder.

 

Hashtaggar har växt fram som en spontan företeelse, egentligen oberoende av Twitter och andra mikrobloggar.

 

I andra sammanhang kallas tecknet # nummertecken (officiell teknisk term) eller, i vissa tillämpningar, fyrkant (till exempel på telefoner).

 

Källa: Språkrådet, Datatermgruppen, Computer Sweden

 

Uppdaterad 19.3.2019: länkar till källor.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.