Gruppering av stora tal

Stora tal som skrivs med siffror delas för tydlighetens skull upp i tresiffriga grupper räknat från höger. Grupperna skiljs åt med mellanrum.

2 300
35 600
123 456
2 065 510

 

Vid ordbehandling är det bäst att använda hårt blanksteg (fast mellanrum).
Mac: alt+blanksteg
Pc: skift+ctrl+blanksteg

 

Observera!
I svenskan används varken punkt eller komma för att markera tusental eller därutöver. Skriv inte: "2.500", "70.456".
Kommatecken används i svenskan som decimaltecken och decimalerna följer omedelbart efter kommat utan mellanrum: 2,4 miljoner.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.