Genus hos namn

Alla personnamn har genus utrum (en-genus). Det har också namn på husdjur och båtar.

 

Exempel:

 

  • Den osänkbara Titanic
  • Vår trogna Majros
  • Den unge Carl Larsson
  • Amorella kommer lastad med gods


Bebyggelsenamn
, det vill säga namn på världsdelar, länder, landskap, städer och orter har däremot genus neutrum (ett-genus). Det gäller även när ett ortnamn utgår på, -en till exempel Karelen, eller när namnet är pluralt, till exempel Nederländerna.

Det gäller också för sammansatta namn där det senare ledet är genus utrum, till exempel Kyrkslätt (en slätt), Österbotten (en botten).

 

Exempel:

 

  • Österbotten är bördigt
  • Nederländerna är känt för sina tulpaner
  • Norra Finland är glest befolkat
  • Det stora Sovjetunionen


Alla namn på vattendrag är utrum (jämför en ocean, en sjö, en flod, en älv, en å, en bäck, en kanal).

Neutrer är namn på hav, träsk, sund
, till exempel Medelhavet, Stilla havet, Bodom träsk. Neutrala är också namn på berg. Det skogsbevuxna Koli, Kebnekaise är 2 100 m högt.

Däremot om namnet är pluralt: Alperna, de vackra Karpaterna.

Observera också:
Ett rent Östersjön
. I Språkriktighetsboken konstateras att t-böjning och bibehållen bestämd form är naturligare än "en renare Östersjö/Östersjön".

Så här skriver Mikael Reuter: "Normalt är Östersjön visserligen den, till exempel i ett uttryck som den stormiga Östersjön, men efter den obestämda artikeln ligger det närmare till hands att uppfatta namnet bara som ett namn och ge det neutrumgenus, eftersom det är vanligast för ortnamn."