Gamla kyrkoparken: Pestparken

"Pestparken" är visserligen ett levande namn, men om det används bör det framgå att det mer är ett slags smeknamn, eller till och med öknamn, på parken vid Gamla kyrkan i Helsingfors. Använd helst det riktiga namnet Gamla kyrkoparken i rubrik och text.

 

Det var på 1970-talet som framför allt en yngre generation började kalla Gamla kyrkoparken för Pestparken (jämför motsvarande benämning i finskan Ruttopuisto). Gamla kyrkoparken har varit parkens namn sedan 1956, enligt boken Helsingfors gatunamn.

 

Öknamnet Pestparken går tillbaka på pestepidemin som härjade i Finland 1710–1711 när ungefär en tredjedel av befolkningen i Åbo och två tredjedelar av befolkningen i Helsingfors dog. En minnesplakett i Gamla kyrkoparken i Helsingfors berättar om den plats där offren för pesten begravdes.

 

Källa: Uppslagsverket Finland, Helsingfors stadsmuseum

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.