Skiljetecken: Frågetecken

Direkt fråga avslutas med frågetecken. Frågetecken sätts ut också mitt i en mening:

 

  • Vad ska ni göra? frågade han.

 

Även då en mening är avsedd som en fråga utan att vara frågeformad sätts frågetecken ut:

 

  • Du fyller år i morgon?