Försvar och försvarsdag

Det finska ordet maanpuolustus är försvar på svenska. Om sammanhanget inte klart antyder vilket försvar det gäller kan ordet preciseras med ett tillägg: rikets försvar eller landets försvar.

Uudenmaan maanpuolustuspäivä är Nylands försvarsdag på svenska (inte ”landsförsvarsdag”).

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.