ETA, IRA, USA, CIA, CNN, BBC, PLO, SAS

Huvudregeln är att initialförkortningar som stavas versalt uttalas bokstav för bokstav; USA, IRA, CNN, BBC.

 

När initialförkortningen innehåller en eller flera vokaler ligger det ofta nära till hands att uttala förkortningen som ett ord: SAS, ETA.

 

Det är utan tvekan riktigt att uttala ETA, IRA, USA, WAP, SAS, PLO bokstav för bokstav. Samtidigt har dock vissa av initialförkortningarna blivit så etablerade att de har börjat uttalas som ord.

 

CNN, BBC, CIA och FBI ska alla uttalas bokstav för bokstav på engelskt vis, medan USA uttalas bokstav för bokstav på svenskt vis.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.