En morot för kommunen

Statliga pengar kan vara en morot för kommunen, men medlen kan inte kallas "morotspengar" (från finskans porkkanaraha).

 

Det idiomatiska uttrycket "käppen och moroten" för tankarna till åsnan som börjar röra sig när man håller en käpp med en fastbunden morot framför den. Bilden har sina variationer i språket, något kan vara en morot för någon.

 

  • Pengarna är en morot för kommunerna.
  • Bidraget ska fungera som en morot för barnfamiljer.

 

I dagens språkbruk verkar man ha övergått från "käppen och moroten" till att främst tala om "morot och piska". Ett bildspråk som för tankarna till ett lite annorlunda förhållningssätt.

 

  • Morot och piska ska få fler i arbete.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.