Egnahemshus – finländsk benämning på enfamiljshus

Egnahemshus är en benämning som kan användas om finländska förhållanden. Det förekommer till exempel i vår lagstiftning. I Sverige motsvaras det av villa.

 

Utöver egnahemshus kan man gärna använda till exempel enfamiljshus, eget hus eller bara hus. I sammansättningar och i plural passar ofta småhus bra, som småhusområde.

 

Använd inte villa i betydelsen mindre fritidshus, sommarstuga i medietexter. Ordet kan skapa förvirring eftersom det har så vitt skilda betydelser i södra Finland, Österbotten och Sverige. 

 

Exempel:

  • Unga vill bo i eget hus på landet.
  • Kommunen planerar ett småhusområde vid ån.
  • Sommarstugan är en kär plats för många.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.