E-post och mejl

Det heter e-post. Verbuttrycket är skicka, sända (med/via) e-post eller e-posta. Själva brevet eller meddelandet kallas e-breve-postmeddelande eller e-meddelande. E-brevet skickas till en e-postadress.

 

Den försvenskade formen mejl med verbuttrycket mejla kan användas i ett ledigt sammanhang.
Undvik stavningarna "mail" och "maila".

 

Använd e-posttjänst (inte "e-postservice"). Normalordet för företag i it-branschen som erbjuder sina produkter till konsumenterna är tjänster. Företagen säljer inte service.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.