Det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19

Sjukdomen som orsakas av det virus som för tillfället härjar på olika håll i världen heter covid-19. Viruset kan kallas det nya coronaviruset eller bara coronaviruset. Det vetenskapliga namnet är sars-cov-2. Också beteckningen 2019-ncov används, där förkortningen står för novel Coronavirus. 

 

Observera uttalet, där den andra stavelsen är lång i svenskan: /kårå:na/.

 

Källor: Språkinstitutet, Mediespråksgruppen i Sverige och WHO
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.