Dess och deras

Dess är genitivformen av den och det och syftar tillbaka på ett ord i singular:

  • Naturkatastrofen i Sydostasien med dess förödande följder.
  • Skärgården med dess kobbar och skär.


Deras är genitivformen av de och syftar tillbaka på ett ord i plural:

  • Företagen och deras investeringar.
  • Katastroferna och deras följder.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.