Dess och deras

Dess är genitivformen av den och det och syftar tillbaka på ett ord i singular:
– Naturkatastrofen i Sydostasien med dess förödande följder.
– Skärgården med dess kobbar och skär.


Deras är genitivformen av de och syftar tillbaka på ett ord i plural:
– Företagen och deras investeringar.
– Katastroferna och deras följder.