Skrivtecken: Citattecken

Använd citattecken sparsamt. Tecknet används för att markera citat och repliker. Citatet kan bestå av ett enda ord eller ett längre avsnitt. Syftet med citatet är att ge läsaren den exakta formuleringen i stället för en återgivning av tankegången.

 

Citera inte ord för att markera att du inte är helt säker på om ordet kan användas just i det sammanhanget. Försök då i stället att hitta ett mer passande ord. Kombinera inte citattecknet med förkortningen s.k. (så kallad).

 

Citattecken används också för att markera var gränsen går mellan en titel och den vanliga texten och sätts därför ofta ut i löpande text runt till exempel boktitlar och titlar på pjäser, konstverk, musikstycken.

 

  • Exempel: Samtidigt kan man till viss del säga att "Flyttfåglar" är för fantasin vad ringmärkningen har varit för ornitologin: ett klargörande av fåglarnas egentliga destinationsorter.

 

Fartygsnamn behöver inte alltid omges med citattecken om det av sammanhanget tydligt framgår att det är fråga om ett fartygsnamn eller ett namn som är så etablerat att det inte kan missförstås: Mariella, Silja Europa, Casino Express, Titanic, Estonia.

Däremot finns det anledning att sätta ut citattecken runt fartygsnamn som utgörs av egennamn: "Peter Pan", "Teuvo Aura", "Per Brahe", "J.L.Runeberg".

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.