Cedilj i franska namn

Lägg märke till den lilla "slängen" under c:et i namn som François och Moçambique. Det hakliknande tecknet kallas för cedilj och markerar att c:et ska uttalas som s.

 

Cedilj är precis som akut accent (resumé) och grav accent (à la carte) ett så kallat diakritiskt tecken. De diakritiska tecknen må vara små, men de är definitivt inte betydelselösa. De hjälper oss framförallt att uttala utländska ord och namn, och därför är rekommendationen att vi så långt det går ska återge dem när de förekommer i till exempel namn.

 

Du hittar cediljen på PC genom att trycka alt + 135 (ç) och alt + 128 (Ç). På Mac krävs alt + c (ç) och alt + shift + c (Ç). Enklast kommer du ändå undan med att kopiera tecknet och klistra in det där det behövs (copy-paste).

 

Uppdaterad 9.8.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.