Brexit står för brittiskt utträde

Brexit står för Storbritanniens utträde ur EU. Brexit är en sammandragning av British exit. I motsats till brexit finns ordet bremain (av verbet remain - förbli).

 
Kortordet brexit är oböjligt och skrivs med litet b. Om genus behövs för brexit ska det behandlas som ett en-ord: en snabb brexit, brexit blir försenad.

Tänk på att det finns läsare som inte förstår vad brexit och bremain står för, så förklara gärna vad det handlar om. När det gäller bremain kan lösningen till exempel vara: Stödet för att stanna i unionen ("bremain") ...

Ordet brexit finns i Svenska Akademiens ordlista (14 uppl.).

 

Uppdaterad 15.3.2019