Borgå domkyrka men Borgås stadsdirektör

Nordiska ortnamn som slutar på en vokal får inte något genitiv-s i fasta uttryck som har tydlig namnkaraktär.

Det heter alltså Borgå stad, Vasa hovrätt, Uppsala universitet, Åbo domkyrka, Utsjoki kommun.

I uttryck som inte bildar ett namn får ortnamn som slutar på vokal ett s i genitiv.

Exempel: Hangös polisstyrka, Borgås äldsta byggnad, Nykarlebys skolbyggnader, Åbos stadsdirektör och Moskvas universitet.

I de här fallen kan man också uttrycka samma innehåll med ett prepositionsuttryck: den äldsta byggnaden i Borgå, universitetet i Moskva ...

Skillnaden mellan Uppsala universitet och Moskvas universitet är alltså att Uppsala universitet är det officiella namnet, medan Moskva för det första inte är ett nordiskt ortnamn och universitetet för det andra inte har något vedertaget namn på svenska.

Ortnamn som slutar på en konsonant får alltid ett s i genitiv också när de ingår i ett namn: Kyrkslätts kommun, Jorvs sjukhus.

Källor: Svenska skrivregler 7.4.1, Reuter: Så här ska det låta s. 105, Reuters ruta och Språkinstitutet

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.