Skrivtecken: Bindestreck

Tecknet används:

– vid sammansättningar med siffror, förkortningar eller flerordiga uttryck
30-årsdag, 100-årsjubileum, 2000-talet, FN-dagen, New York-borna, Hugo Bergroth-sällskapet.

– för att markera att en orddel som är gemensam för flera ord är utsatt endast i det sista ordet
engelsk- och tysklärare, hälso- och sjukvård
.

– vid vissa samordnade sammansättningar för att visa att delarna är samordnade. Bindestrecket ersätter ett underförstått "och".
svensk-engelsk ordbok.


Om förleden är gemensam måste den upprepas.
Skriv: sommartorg och sommarmat, hyresavtal och hyreskontrakt (inte: "sommartorg och -mat", "hyresavtal  och -kontrakt").