Skrivtecken: Bindestreck

Tecknet används:

 

vid sammansättningar med siffror, förkortningar eller flerordiga uttryck

  • 30-årsdag, 100-årsjubileum, 2000-talet, FN-dagen, New York-borna, Hugo Bergroth-sällskapet.


för att markera att en orddel som är gemensam för flera ord är utsatt endast i det sista ordet

  • engelsk- och tysklärare, hälso- och sjukvård.


vid vissa samordnade sammansättningar för att visa att delarna är samordnade. Bindestrecket ersätter ett underförstått "och".

  • svensk-engelsk ordbok.


Om förledet är gemensamt måste det upprepas. Skriv: sommartorg och sommarmat, hyresavtal och hyreskontrakt (inte: "sommartorg och -mat", "hyresavtal  och -kontrakt").

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.