Bildbehandla, redigera eller bearbeta

Använd ord som bildbehandla, redigera, bearbeta, editera, utforma eller manipulera då du beskriver det man gör med verktyg som exempelvis Photoshop.

 

Undvik att tala om att "fotoshoppa" eller "photoshoppa". Det blir en sammanblandning av svenska och engelska som dessutom lyfter fram ett visst varumärke – kanske editeringen egentligen görs med något annat bildbehandlingsverktyg.

 

Notera att manipulera inte är neutralt utan har en negativ klang, ifall du vill använda det verbet.